درباره مونا قادری

درباره مونا قادری

مونا قادری متولد اسفند 1359 و لیساناس مترجمی زبان انگلیسی،فعالیت خود را در زیبایی را در سال 1380 با دستیاری زیبایی ناخن آغاز کرد.در سال 1383 به سور مستقل در یک سالن زیبایی در همان حوزه زیبایی ناخنن مشغول به کارشد.در سال 1390 سالن زیبایی خود را راه اندازی کرد و بطور محدود و در همان حوزه ی زیبایی ناخن ادامه فعالیت داد.در سال 1392 به در خواست مکرر مشتریان،دیگر زمینه های آرایشی را نیز به سالن خود اضافه کردو در سال 1398 آکادمی های آموزشی آرایشی نیز به این مرکز اضافه شده است.هدف اولیه ایشان از راه اندازی سالن برای خودش نه فقط ایجاد فضایی برای تامیین نیاز زیباسازی بانوان،که ایجاد فضای گرم و ضمیمی جهت گرد همایی و لذت برد از لحظات است که خانمها برای خودشان وقت صرف می کنند بوده است.

به امید دیدار در سالن آرایش و زیبایی مونا قادری

 
 

About Mona Ghaderi

Its primary purpose is to set up a salon for itself, not just to provide the space needed to beautify the lady. N, that has been to create a warm and intimate atmosphere for the gathering and enjoyment of the moments that the ladies spend time on their own.
Mona Ghaderi Born in March 1979 and a Bachelor of English in Translation, she began her career in beauty in 2001 with the help of Nail Beauty. Launched her own beauty and continued her work in the same area of ​​nail beauty. In 2013, at the request of her clients, she added other cosmetics to her salon and in 1398 the cosmetics training academies added to this. The center has been added.
گواهینامه مدارک مونا قادری
گواهینامه مدارک مونا قادری 2
گواهینامه مدارک مونا قادری 3
online contact

با ما در تماس باشید

حساب کاربری
طراحی سایت